Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzelckiego

wszystkim pracownikom służb społecznych składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc,

jaką wnosicie we wsparcie  dla osób potrzebujących.

Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka,

wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wicestarosta Strzelecki        Przewodniczący Rady Powiatu      Członek Zarządu Powiatu        Starosta Strzelecki
        Janusz Żyłka                      Stanisław Krawiec                         Waldemar Gaida                        Józef Swaczyna

 

bukiet.jpeg

 

Wersja XML