Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - 25.11.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 25 LISTOPADA 2015 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XIII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz instytucje kościelne.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

5. Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”

6. Przyjęcie Raportu o zdrowiu psychicznym mieszkańców powiatu strzeleckiego za rok 2014

7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Strzeleckiego w 2016 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 -2018

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015.

11. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

12. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

13. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

14. Sprawy bieżące

15. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Wersja XML