Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roboty Strzałowe w Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie

         Na podstawie informacji przedstawionej przez Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 5 w Tarnowie Opolskim będącego właścicielem Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie zawiadamiam, że w Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie położonej rejonie wsi Szczepanek, Dziewkowice i części miasta Strzelce Opolskie w godzinach 10:00 – 11:00 oraz 13:00 - 15:00 wykonywane będą roboty strzałowe przy użyciu materiałów  wybuchowych.

Roboty strzałowe sygnalizowane będą akustycznie za pomocą syreny alarmowej.

Sygnał pierwszy – jeden ciągły ton oznaczający uprzedzenie oraz zakaz wejścia i nakaz opuszczenia strefy zagrożenia

Sygnał drugi – dwa ciągłe tony oznaczające przygotowanie do odpalenia ładunku

Sygnał trzeci – jeden krótki ton oznaczający odpalenie ładunku

Sygnał czwarty – trzy ciągłe tony oznaczające zakończenie robót strzałowych.                                                                                     

                                                                                                 Burmistrz
                                                                                               Strzelec Opolskich

Wersja XML