Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Książki naszych marzeń

Powiat Strzelecki w roku 2015 otrzymał dotację w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w wysokości 2.700,00 zł. Środki otrzymane w ramach programu zostały przeznaczone na zakup książek niebędących podręcznikami i wzbogaciły zasoby bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Wkład własny Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania wyniósł 675,00 zł.

 

Nazwa szkoły, której została udzielone wsparcie finansowe

Kwota udzielonego wsparcia finansowego

Wkład własny Powiatu Strzeleckiego

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy

1.000,00 zł

250,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna
przy Domu Pomocy Społecznej         
  w Zespole Szkół Specjalnych             
przy Domu Pomocy Społecznej           
  w Zawadzkiem

700,00 zł

175,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna
im. s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
w Zespole Szkół Specjalnych
przy Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie

1.000,00 zł

250,00 zł

Suma

2.700,00 zł

675,00 zł

 

Wersja XML