• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka

W gospodarce powiatu najważniejsze miejsce pod względem generowanych miejsc pracy, jak i ilości podmiotów, zajmuje handel i usługi. Rolnictwo i przemysł zajmują zbliżone do siebie pozycje. Przemysł dominuje w rejonie Strzelec Opolskich i Zawadzkiego, z kolei tereny południowe i zachodnie powiatu mają charakter rolniczy. Nie należy zapominać jednak o trendzie spadku zatrudnienia w rolnictwie i gromadzenia ziemi uprawnej przez silniejsze ekonomicznie gospodarstwa rolne. Można więc powiedzieć, iż gospodarka powiatu strzeleckiego ma charakter zrównoważony.

Areał użytków rolnych obejmuje 50 % powierzchni powiatu. Rolnictwo Ziemi Strzeleckiej charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego. Wraz z nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie - Opole daje  doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa spożywczego.

W powiecie strzeleckim funkcjonuje ponad wiele spółek z udziałem kapitału zagranicznego (m.in.: angielskiego, belgijskiego, holenderskiego, niemieckiego). Należą do nich: Izostal S.A., Intersilesia Sp. z o.o., Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o. i wiele innych. Do najważniejszych przedsiębiorstw powiatu należą : Kronospan, Adamietz, Haba-Beton, nowo powstający Coroplast, Pearl Stream,  Packprofil Sp. z o.o., Energo-Mechanik Sp. z o.o., Firma "Paher". Zakłady te zajmują istotną pozycję na lokalnym rynku pracy i wykazują się dobrą kondycją oraz dynamiką działania.

Powiat jest otwarty na wszelkie inwestycje, nie tylko zagraniczne. Zainteresowani odnajdą na łamach niniejszego wydawnictwa najatrakcyjniejsze z ofert Ziemi Strzeleckiej. Dowodem przyjaznego stosunku władz samorządowych do przedsiębiorców są niskie podatki lokalne, których przedziały podajemy poniżej.

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6999850
w tym miesiącu: 89399
dzisiaj: 568