Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska

W poniżej załączonych plikach znajdują się informacje nt. „Programu Ochrony  Środowiska Powiatu Strzeleckiego”, w tym zagadnienia dotyczące oceny aktualnego stanu środowiska i sposobów finansowania.

Do pobrania najnowsza 
AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 - u góry strony !

Wersja XML