Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE SPOŁECZNE

16 lutego o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odbyło się konsultacje społeczne związane z tworzeniem „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Komendant Powiatowy Policji nadkom. Paweł Kolczyk oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Dariusz Mazurek zaprezentowali koncepcję tworzenia mapy zagrożeń. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Strzelecki, jak również przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzeleckiego. Podczas spotkania policjanci podkreślili, jak ważne są dla nich spostrzeżenia, uwagi i propozycje innych podmiotów, aby podczas prac nad ,,mapą zagrożeń” czytelnie zidentyfikować i przedstawić społeczności lokalnej ich skalę i rodzaj.

Wersja XML