Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Służby Zdrowia

160382.jpeg

Z okazji Dnia Słuzby Zdrowia
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom
związanym z ochroną naszego zdrowia składamy najserdeczniejsze życzenia
satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz docenienia Waszej cieżkiej pracy,
a w życiu osobistym pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego

                                                             

                                                                       Wicestarosta Strzelecki    Przewodniczący Rady Powiatu    Czlonek Zarządu Powiatu    Starosta Strzelecki
                                                                             Janusz Żyłka                      Stanisław Krawiec                            Waldemar Gaida                   Józef Swaczyna

 

Wersja XML