Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Dzień pielęgniarek.jpeg

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

składamy Wam wszystkim

najszczersze wyrazy szacunku oraz uznania za wybór tak odpowiedzialnych zawodów

 i wykonywanie ich z codziennym poświęceniem i troskliwością, która przyczynia się

do przywrócenia zdrowia i radości chorym oraz ich rodzinom.

Dziękujemy za Wasz trud, łagodzenie cierpienia pacjentów i otoczenie swoich podopiecznych fachową opieką oraz za wyrozumiałość dla ludzkiej słabości.

 

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Wicestarosta Strzelecki                Przewodniczący Rady Powiatu             Członek Zarządu Powiatu                         Starosta Strzelecki

          Janusz Żyłka                                Stanisław Krawiec                     Waldemar Gaida                                         Józef Swaczyna

Wersja XML