Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jemielnica

Herb-Jemielnicy.jpeg
Gmina Jemielnica położona jest we wschodniej części powiatu, zamieszkuje ją 7 392 osób. Ponad 60% z 113,2 km2 jej powierzchni zajmują lasy. Na terenie gminy znaleźć można wiele zabytków związanych z działalności zakonu cystersów, między innymi plebania w Jemielnicy która do 1810 roku była siedzibą ich opactwa. Wieś Jemielnica należy do największych na Opolszczyźnie. Gmina ma charakter rolniczy, jednak wspominając o jej gospodarce nie sposób pominąć silnie rozwiniętego rzemiosła i usług.

 

Urząd Gminy Jemielnica
Ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
tel. /77/ 462 35 00
fax /77/ 462 35 10
http www.jemielnica.pl
e-mail 

Wersja XML