Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

 

Brak opisu obrazka Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, zwanego też Dniem Samorządowca wszystkim pracownikom starostwa oraz pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej 
i jednostek samorządowych składamy serdeczne podziękowania za pracę na rzecz rozwoju naszej wspólnoty lokalnej.
Życzymy także satysfakcji z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu

 

        Janusz Żyłka                           Stanisław Krawiec                               Waldemar Gaida                                  Józef Swaczyna
 Wicestarosta Strzelecki          Przewodniczący Rady Powiatu            Członek Zarządu Powiatu                    Starosta Strzelecki

Wersja XML