Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BADANIA DLA ROLNIKÓW

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich zaprasza na badania profilaktyczne rolników, osób ubezpieczonych w KRUS (pow 18 r. ż., włącznie z emerytami, rencistami oraz kobietami na urlopach macierzyńskich). Program jest realizowany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Harmonogram badań przesiewowych

Miejsce zgłaszania się do badań:

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Pracownia USG, Pracownia TK – jako pokój badań dla pielęgniarek

(parter szpitala, lewe skrzydło)

 

25.07.201610:00-16:00

30.07.2016 9:00-16:00

1.08.201610:00-16:00

8.08.201610:00-16:00

13.08.20169:00-16:00

5.09.201610:00-16:00

12.09.201610:00-16:00

Konieczna jest rejestracja pod numerem telefonu: 77 461 33 80od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 -15:00.

ulotka

Wersja XML