Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Światowe Dni Młodzieży - Góra Św. Anny 2016

Zabezpieczenie ruchu drogowego

Planowane utrudnienia w ruchu na czas obchodów na Górze Św. Anny stanowiących część pielgrzymki chrześcijan, w związku z organizowanymi w Polsce „Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016” wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla autokarów i pojazdów osobowych.
 - drogi objęte, zmianą organizacji ruchu:

Zamknięta zostanie droga DP1808 O na odcinku Wysoka – Zdzieszowice – rondo. W miejscowość Wysoka zamknięta zostanie droga dla pojazdów kołowych na skrzyżowaniu dróg 1808 oraz 1827 (patrol policji, straży) – pojazdy osobowe nie chcące dojechać do stref parkingowych zostaną przekierowane w kierunku m. Kadłubiec, natomiast autokary oraz samochody osobowe osób chcących uczestniczyć w uroczystościach na Górze Św. Anny zostaną kierowane w kierunku m. Wysoka aż do wjazdu w drogę rolną pomiędzy posesjami 47 i 49, gdzie dalej skierowane zostaną na miejsce postojowe STREFA nr Ia – autokary i STREFA Ib. Droga powiatowa 1808 na odcinku Wysoka - Góra Św. Anny zostanie udostępniona jedynie, jako przejazd dla pojazdów z osobami niepełnosprawnymi oraz osób mających czynny udział w planowanych obchodach – biskupów, księży i zaopatrzenia, jak również umożliwiony zostanie dojazd mieszkańcom do posesji.

Wyznaczenie odcinka drogi Zdzieszowice - rondo – Góra Św. Anny - zajazd pod Górą Chełmską, jako drogi jednokierunkowej od Zdzieszowic w kierunku m. Leśnica, odcinek drogi przeznaczony tylko dla autokarów oraz busów dowożących osoby niepełnosprawne, które w m. Zdzieszowice przenoszone będą z autokarów do busów. W m. Zdzieszowice w obrębie ronda gdzie zostanie wprowadzone zamknięcie dla ruch samochodów osobowych ustawiony zostanie patrol drogowy (policja, straż) przez Zdzieszowice do Leśnicy następnie do Poręby (część samochodów osobowych pozostanie przy Kościele w Porębie – następnie piesze podejście pod Górę Św. Anny), z Poręby do m. Kadłubiec do STREFA 1b.

Wyznaczenie drogi powiatowej nr 1438 O Góra Św. Anny - Leśnica, jako drogi jednokierunkowej relacji Góra Św. Anny >> Leśnica. Wyznaczenie miejsc postojowych dla strefa nr 2 i 3 po prawej stronie jezdni z wykorzystaniem pasa pobocza. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nie będzie obywać się inny ruch aniżeli poruszający się tam piesi pielgrzymi oraz autokary.

Dla ruchu pojazdów kołowych całkowicie wyłączona zostanie droga DP1808 O na odcinku zajazd pod Górą Chełmską do m. Góra Św. Anny – za wyjątkiem busów dowożących osoby niepełnosprawne. 

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Podejście piesze

Mapa-ustawienie policji, straży

Mapa z podziałem na 3 części

Organizacja ruchu

Mapa Góry Św. Anny

Wersja XML