Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

28 lipca odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących udzielonia dotacji celowych z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków :
1. Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wymiana pokrycia dachu: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont konstrukcji dachu, roboty pokrywcze w obiekcie Pałacyk Myśliwski w Zawadzkiem w wysokości 20.000,00 zł
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie zadania: Wykonanie prac w zakresie konserwacji i restauracji przy zabytku „Obraz z życia Marii” z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 15.000,00 zł.

Wersja XML