Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.08.2016r. nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 tj. ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Dziewkowicką oraz zamknięcie drogi powiatowej ul. Dziewkowickiej. Zamknięcie nastąpi w związku z budową nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie. Objazd w kierunku m. Zawadzkie rozpocznie się na skrzyżowaniu DK nr 94 z ul. Marka Prawego, następnie będzie prowadzić do skrzyżowania z DK nr 46. Następnie objazd prowadzi w kierunku Częstochowy do skrzyżowania z DW nr 463 w m. Ozimek, gdzie zostaje skierowany w kierunku Zawadzkiego.

 

Wersja XML