Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA POWIATOWE OBCHODY DNIA WETERANA

Zarząd Związku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich, Starosta Strzelecki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich serdecznie zapraszają na Powiatowe Obchody Dnia Weterana, które odbędą się dnia 1 września 2016 roku w Strzelcach Opolskich.

Porządek obchodów:

11:15 Zbiórka pod Ratuszem

11:30 Msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

12:45 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy

Wersja XML