Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Park Krajobrazowy

parkanna.jpeg

Park Krajobrazowy "Góra św. Anny" leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego. Obejmuje obszar 5.150 ha. Grzbiet Chełmu, tj. zachodnia część Wyżyny Śląskiej, wyróżnia się swoją wyniosłością i zróżnicowaną rzeźbą terenu na tle rozległej płaskiej Niziny Śląskiej.  Do osobliwości parku należą liczne gatunki roślin i zwierząt bardzo rzadkich oraz prawnie chronionych. Dla ochrony cennych ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt lub ciekawych elementów przyrody nieożywionej, tworzone są rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Więcej informacji na stronie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny

Rezerwaty

W powiecie strzeleckim występują rezerwaty:

Wersja XML