Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzęt dla CKZIU

W dniu 8 lutego w obecności pana Józefa Swaczyny Starosty Strzeleckiego, firma Kronospan OSB Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich za pośrednictwem pana Piotra Herchela Dyrektora Zakładu oraz pani Anny Wyrwicz HR Menager przekazała Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich sprzęt dydaktyczny w postaci oprogramowania Siemens do programowania sterowników, sterowników PLC, siłowników, listew, pulpitów i przełączników. Przekazanie sprzętu jest wynikiem nawiązanej współpracy pomiędzy Powiatem Strzeleckim wraz z CKZiU w Strzelcach Opolskich a firmą Kronospan. Niewątpliwie przekazany sprzęt wzbogaci sprzęt dydaktyczny i pozwoli uczniom na doskonalenie ich umiejętności. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Strzeleckiego serdecznie dziękujemy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML