Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najlepsze życzenia!

10 kwietnia panią Zofię Hendel z Boryczy z okazji jubileuszu 90-urodzin odwiedził z życzeniami i słodkim upominkiem Starosta Strzelecki pan Józef Swaczyna.

Brak opisu obrazka

Wersja XML