Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie dotacji

Powiat Strzelecki udzielił dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

 1. Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu z przeznaczeniem
  na dofinansowanie zadania: etapu 5 remontu dachu – Wymiana pokrycia dachowego  w obiekcie zabytkowym Zameczek w zakresie części pn. dachu – połać pd., zach.   i wieżyczka wejścia w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie zadania: Renowacja portalu w nawie południowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 20.000,00 zł.

Ze strony Powiatu umowy podpisali Starosta Strzelecki pan Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki pan Janusz Żyłka oraz Członek Zarządu pan Waldemar Gaida.

Wersja XML