Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gratulacje

Przypomnijmy 22 października br. w  Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II podczas uroczystości wręczania Nagród im. Grzegorza Palki przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego Starosta Strzelecki Józef Swaczyna odebrał nagrodę w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu. Foto:https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie/photos/pcb.1584097934979624/1584097281646356/?type=3&theater

Wersja XML