Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA

W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego konkursami na stanowisko dyrektora:

  1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich,
  2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny

informujemy, iż oferty kandydatów należy składać zgodnie z ww. ogłoszeniem do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 14.00 w pomieszczeniu „Informacji” Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (na parterze budynku).

Wersja XML