Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Briefing prasowy dotyczący podpisania umów udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego

Rada Powiatu Strzeleckiego w dniu 25 lipca 2018 roku na podstawie Uchwały Nr XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzieliła dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego następującym wnioskodawcom:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich na dofinansowanie zadania: Remont drewnianego kościoła cmentarnego pw. Św. Barbary w Strzelcach Opolskich w wysokości 60.000,00 zł
  2. Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja obiektu zabytkowego Zameczek wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie skrzydła północnego parter pom. Nr 4 w wysokości 40.000,00 zł.
  3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie zadania:  Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku - ołtarz boczny Adoracji Matki Boskiej z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 20.000,00 zł.

W dniu 26 lipca 2018 roku w budynku Starostwa Strzeleckiego nastąpiło oficjalne podpisanie umów pomiędzy Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego a podmiotami wnioskującymi.

Brak opisu obrazka

Foto: KLIK TU

Wersja XML