Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowo zakupiony tabor autobusów już jeździ po naszych drogach.

Dzisiaj na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie mające na celu prezentację nowo zakupionego taboru autobusów w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim-Etap II”.

W ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Gmina Kędzierzyn – Koźle oraz PKS w Strzelcach Opolskich S.A. – spółka Powiatu Strzeleckiego, w zakresie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”, PKS Strzelce Op. S.A.  zakupił  15 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji międzymiastowej, w tym:

W ramach projektu zostanie również doposażony posiadany już przez Spółkę System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS Strzelce Op. S.A., to 10 942 019 zł, w tym kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 4 525 289 zł oraz dofinansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego PKS
w wysokości 1 000 000 zł.
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez PKS w Strzelcach Opolskich S.A., który świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” zapewni pasażerom komunikacji publicznej, czyli mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego znacznie większy komfort podróżowania.

Foto

 

Wersja XML