Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAMKNIĘCIE DROGI

Od 11.03.2019 ok godz. 10.00 zamknięta zostanie dla ruchu (za wyjątkiem mieszkańców Zalesia Śl. oraz autobusów komunikacji zbiorczej) droga powiatowa 1401 O ul. Strażacka w miejscowości Zalesie Śl. w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

Planowany okres zamknięcia drogi – około 1 miesiąc

Objazd z Zalesia Śl. w kierunku Leśnicy, Góry Św. Anny, Zdzieszowic: Zalesie Śl. – DW 426 – DP 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica

Objazd z Leśnicy w kierunku DW 426 Zalesie Śl.: Leśnica – DP 1805 O Leśnica – Strzelce Opolskie – DW 426 – Zalesie Śl.

 

W dalszym ciągu zamknięta jest również dla ruchu droga powiatowa nr 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa


Objazdy oraz zamknięte drogi jak na załączniku mapowym.

Brak opisu obrazka

Wersja XML