Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ad multos annos!

Brak opisu obrazkaW dniu 12 grudnia br. Pan Jerzy Ludwik z Lichyni obchodził wyjątkową rocznicę - swoje 90 urodziny. Jubilata, odwiedził Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka z gratulacjami, najlepszymi życzeniami i koszem pełnym słodyczy.

Wersja XML