Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolny Punkt Informacji i Kariery w strzeleckim CKZiU!

W strzeleckim CKZiU został otwarty Szkolny Punkt Informacji i Kariery w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, utworzony we współpracy z Kronospan KO Strzelce Opolskie. To nowoczesne miejsce będzie służyć uczniom i ich rodzicom do rozmowy z doradcą zawodowym o ich przyszłości zawodowej. W miłej atmosferze i w nowoczesnym wydaniu, rozmowy będą tym pewniej bardziej owocne. Na gali otwarcia goszczono m.in. Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Opolu Monikę Jurek, Starostę Strzeleckiego Józefa Swaczynę, Wicestarostę Strzeleckiego Waldemara Gaidę, przedstawicieli lokalnego biznesu, m.in.: Kronospan KO, Mubea Automotive Poland Sp. z o.o., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Powiatowego urzędu Pracy jak również przedstawicieli lokalnych środowisk edukacyjnych i społecznych. Podpisane zostało Porozumienie współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego, którego celem jest m.in. wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz pozyskiwanie nowych pracowników, szczególnie wśród ludzi młodych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML