Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja „Kształcenie zawodowe odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy”

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich miała miejsce konferencja podczas, której uczestnicy rozmawiali o szkolnictwie zawodowym w świetle reformy. Zaprezentowano działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery oraz cele i założenia projektu „Młodzi zawodowcy na start”.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy patronackiej z Coroplactem. Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Coroplast Harness Technology sp. z.o.o. sp. k., a CKZiU Strzelce Opolskie na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego, zwłaszcza w zawodach: technik mechanik, technik elektronik,  technik mechatronik, technik logistyk.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML