Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Uczniowie, którzy zakończyli realizację praktyk/staży w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: „Zawodowi Zawodowcy” proszeni są o wstrzymanie się od składania Wniosków w celu wypłaty stypendium stażowego. Również uczniowie chcący rozpocząć realizację stażu/praktyki proszeni są o nieprzychodzenie do urzędu i składanie zapytań drogą mailową: alina.wojdyla@powiatstrzelecki.pl . Ponadto wszelkie dokumenty księgowe/faktury/rachunki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: „Zawodowi Zawodowcy” i „Nauka dla nas w sam raz” prosimy przesyłać pocztą.

Z pracownikami Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 77 440 17 90 oraz drogą

mailową pod adresem wi@powiatstrzelecki.pl, w godzinach 10:00-13:00.

Wersja XML