Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU
w zakresie:

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DO POBRANIA: PDFOTWARTY KONKURS OFERT 2021+uchwała.pdf

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA: DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

FORMULARZ ZGŁOSZENIA CZŁONKA KOMISJI DO POBRANIA: DOC2021 Formularz zgłoszeniowy DO KOMISJI.DOC

FORMULARZ SPRAWOZDANIA: DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx

WZÓR UMOWY: DOCXUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx

 

 

Wersja XML