Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla uczniów realizujących staże/praktyki w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Informacja dla uczniów realizujących staże/praktyki w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Uczniowie, którzy ukończyli realizację staży/praktyk w ramach projektu pn. „Zawodowi Zawodowcy” proszeni są o składanie podpisanych dokumentów potwierdzających zakończenie stażu/praktyki drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie). W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania wniosków uczniowie proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 77 440 17 91 lub kontakt mailowy: iwona.kotysz@powiatstrzelecki.pl

 

Wersja XML