Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2015

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2015

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2014-2016”

przyznał dotacje następującym organizacjom:

 

ZADANIE NR 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STRZELCE OPOLSKIE

Tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji”

Termin realizacji zadania: 13.05. – 31.12.2015

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 3 000,00 zł

 

2. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW

Tytuł zadania: „Seniorzy za pan brat z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją”

Termin realizacji zadania: 01.04 – 30.11.2015

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 2 500,00 zł

 

3. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE

Tytuł zadania: „Aktywni razem”

Termin realizacji zadania: 01.05 – 30.11.2015

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 4 500,00 zł

 

ZADANIE NR 2: Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

 

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ ÓSEMKA W STRZELCACH OPOLSKICH

Tytuł zadania: „Od widza do aktora – twórcze spotkania z Czarnym Teatrem”

Termin realizacji zadania: 07.09. – 18.12.2015

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 3 500,00 zł

 

2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH

Tytuł zadania: „Spotkanie z folklorem”

Termin realizacji zadania: 15.03.09. – 31.12.2015

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 6 500,00 zł

Wersja XML