Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100. urodziny Florek Marianny

Pani Marianna Florek ze Strzelec Opolskich skończyła 100 lat! Urodziła się dokładnie 17 maja 1921 roku. Z tej okazji, z życzeniami, kwiatami oraz koszem słodkości odwiedziła ją Sekretarz Powiatu Strzeleckiego Ewelina Jelito, Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc, Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich Maria Feliniak  oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich Tadeusz Urbaniak.   

Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha!

Brak opisu obrazka

Wersja XML