Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja na poradę

REJESTRACJA NA WIZYTĘ

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19  Powiat Strzelecki informuje, iż  do odwołania została zawieszona stacjonarna praca  nieodpłatnych punktów porad prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych  w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Zapisów można dokonać:

Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Wersja XML