Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców

Brak opisu obrazka

17 marca odbyła się konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców pt. "Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy pracodawców ze szkołami", której organizatorami byli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Opolski Kurator Oświaty. Powiat Strzelecki reprezentował Wicestarosta Strzelecki Pan Janusz Żyłka. Program konferencji obejmował dyskusję m.in. na temat roli pracodawców w kształceniu zawodowym, gdzie do dyskusji zaproszono przedstawicieli największych firm w naszym powiecie. Podczas konferencji była również mowa o relacjach pomiędzy rynkiem pracy a kształceniem zawodowym.

Wersja XML