Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W STANISZCZACH WIELKICH BEZPIECZNIEJ!

Wczoraj miał miejsce odbiór zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja".
Odwodnienie realizowane poprzez budowę kanalizacji  deszczowej  z  wpustami  oraz odprowadzeniem wód opadowych do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym. Wszystkie istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne i pola uprawne zostały przebudowane. Zostały również odtworzone rowy melioracyjne.

Wartość zadania: 610.605,85 zł, z tego 50% sfinansowane z budżetu Gminy Kolonowskie.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-MET Jarosław Kałmuk z m. Truskolasy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML