Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

15 paźdzernika obchodzono w naszym powiecie Dzień Edukacji Narodowej. Doceniono nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, a którzy przez ostatni czas szczególnie wyróżnili się poprzez swoją pracę pedagogiczną.

Nagrody Starosty Strzeleckiego otrzymali:

Agnieszka Miksa – nauczycielka filologii rosyjskiej i filologii polskiej i Maciej Skrabania - nauczyciel przedmiotów informatycznych.

A także dyrektorzy:

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu starosta Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida pogratulowali również wszystkim, którzy otrzymali następujące medale i odznaczenia:

1. Pani Beata Mehlich – z LO.

2. Pani Ewa Puda – z CKZiU.

3. Pani Anna Sławska z PPP.

1. Pani Ilona Piontek – LO.

2. Pan Jan Smoliński – CKZiU.

1. Pani Agnieszka Kozłowska – CKZiU.

2. Pani Adriana Kraik – CKZiU.

3. Pani Beata Mehlich – LO.

4. Pani Romana Straszewska – CKZIU.

5. Pani Małgorzata Swaczyna – LO.

6. Pani Katarzyna Wojutyńska – PPP.

7. Pan Wojciech Majkowski – CKZiU.

1. Pani Magdalena Rył – LO.

A także pani Irena Niewęgłowska, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy zasłużonej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą

 

 

 

Wersja XML