Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstanie branżowe centrum umiejętności

27 września odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia branżowego centrum umiejętności (BCU) przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Zarząd Powiatu Strzeleckiego planuje złożyć wniosek o dofinansowanie i pozyskać na BCU środki z Krajowego Planu Odbudowy. Formuła BCU miałaby być nowością w systemie oświaty - planuje się utworzenie w Polsce 120 nowoczesnych takich centrów. Mają być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy danych branż. W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Halina Kajstura, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami Marcin Hurek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Fizycznej i Turystyki Ewa Pinkawa, Inspektor Alina Wojdyła oraz Inspektor Ewelina Burek.

 

1664263482073.jpeg

 

Wersja XML