Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONFERENCJA W RAMACH OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO „STRES < 18”

14 grudnia br. Zarząd Powiatu Strzeleckiego wspólnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich zorganizował  w Powiatowym Centrum Kultury konferencję w ramach ochrony zdrowia psychicznego pt. „STRES < 18” . Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzicie uczniów. Zaproszonych gości przywitał Wicestarosta Strzelecki Pan Janusz Żyłka. Psychologowie przedstawili zebranym zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży, zaburzeniami jedzenia oraz rozstaniem rodziców. Specjalista psychiatra omówiła kwestie dotyczące depresji dziecięcej. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali przykładów problemów z pracy zawodowej prelegentów. W trakcie wymiany poglądów wszyscy podkreślali, iż obecnie nie ma ludzi, którzy się nie stresują.  

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML