Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolonowskie

Herb-Kolonowskie.jpeg
Gmina Kolonowskie leży w północnej części powiatu i obejmuje obszar 83,61 km2 powierzchni. Gminę zamieszkują 6361 osoby. Kolonowskie jest najsilniej zalesioną gminą powiatu, na lasy przypada tu około 73% powierzchni. Są one ostoją wielu chronionych gatunków flory i fauny. Przepływające przez gminę rzeki: Mała Panew, Bziniczka i Myślina stwarzają doskonałe warunki dla wędkarstwa. Tradycje osadnicze na tym obszarze sięgają XVIII wieku, kiedy to na bazie miejscowej rudy darniowej i zasobów drewna rozpoczęto


Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
tel. centrala/ sekretariat: +48 77 461 11 40,  461 11 20, 461 12 00, 461 12 02
faks: +48  77 461 11 40 w. 31
email 
www.kolonowskie.pl

Wersja XML