Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI KONKURSU

W imieniu Przewodniczącej oraz Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, informujemy, że w dniu 16 czerwca br. zakończona została procedura konkursowa naboru na stanowisko Kierownika Biura. W toku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Sławomira Oczoś zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu, któremu zostanie powierzona funkcja Kierownika Biura. 

Wersja XML